واکنش بازیگران «DWTS» به استقبال جنا و وال از نوزاد شماره 1منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/dwts-cast-reacts-to-jenna-and-val-welcoming-baby-no-1/