پس از جدایی تینو، ریچل رکیا از مجردی دوباره قرار می گذارد

بازگشت به آنجا! راشل رکیا پایان خوش او را دریافت نکردم لیسانس، اما او آماده است تا یک بار دیگر قرار ملاقات بگذارد.

این شخصیت ABC اضافه کرد که او همچنین قصد دارد پس از جدایی اخیر از نامزدش برای همسر سابقش حضور داشته باشد. اریک شور. راشل گفت: “هر حمایتی که او در حال حاضر نیاز دارد، من سعی خواهم کرد به او بدهم.” “فقط به این دلیل که همه ما می د،م که چقدر دشوار است، به ویژه در چشمان عمومی.”


منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/bachelorettes-rachel-r،a-is-dating-a،n-after-tino-split/