پیت دیویدسون و امیلی راتایکوفسکی در بازی نیکز قرار می گذارند: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/pete-davidson-and-emily-ratajkowski-attend-knicks-game-amid-new-relation،p-p،tos/