چارلز در اولین جشنواره یادبود از زمان مرگ ملکه شرکت می کندمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/charles-attends-1st-festival-of-remem،nce-since-queens-death/