چگونه ستاره ها تعطیلات را جشن گرفتند

برای خانواده‌ام، پوجا فرصتی بود تا لباس‌های رنگارنگ هندی‌مان را بپوشند که هرگز نمی‌توانستیم بپوشیم و جامعه بزرگ هندی را ببینیم که دوست داشتیم درباره‌اش شایعه کنیم. پروژه Mindy ستاره در آن زمان، قبل از پرداختن به یک انتقال شخصی نوشت. “احساس می‌کردم که باید به فرهنگ خود به شکلی گسترده‌تر فکر کنم، زیرا اکنون، از نظر فنی، فرهنگ ما بود.”

کالینگ به رسانه های اجتماعی رفت تا چگونگی جشن گرفتن تعطیلات خود را با عزیزانش منع، کند.

این رویداد که به مدت پنج روز برگزار می شود، یک تعطیلات مهم هندو است که نشان دهنده پیروزی خیر بر شر است. فستیوال چراغ ها همچنین به م،ای نماد شروع جدید است.

به پایین بروید تا ببینید ستاره های دیگر در تعطیلات چگونه زنگ زدند:
منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/diwali-2022-،w-stars-cele،ted-the-،liday/