چگونه ستاره ها روز شکرگزاری 2022 را جشن گرفتند: عکس

را فول هاوس آلوم 46 ساله به طرفدارانش نگاهی به دکوراسیون میز خود برای تعطیلات انداخت.

چگونه ستارگان روز شکرگزاری 2022 را جشن گرفتند

اعتبار: با حسن نیت از Al Roker/Instagram

ال راکر

به پایین بروید تا ببینید برخی از افراد مشهور مورد علاقه شما تعطیلات شکرگزاری خود را چگونه گذراندند: