کامیلا مندز از ریوردیل، جدول زمانی رابطه رودی مانکوسو

برای احیای عاشقانه مندس و مان،و به ادامه مطلب بروید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/riverdales-camila-mendes-rudy-mancusos-relation،p-timeline/

“همه ما همزمان از روابط خارج شدیم و سپس با هم این بیماری همه گیر را پشت سر گذاشتیم.” رمانتیک جدید ستاره گفت کاغذ در آوریل 2021. «و اکنون ما با تغییرات زیادی که اتفاق افتاده است پیوند خورده ایم. من، مادلین و لیلی، به طور خاص، ما هرگز از این فصل به هم نزدیکتر نبودیم. داشتن آنها واقعاً خوب است، این که احساس می کنم در اینجا دوستی دارم – دوستی های م،ی دار.

قبل از ایجاد شایعات عاشقانه با مان،و، مندز با یک عکاس قرار ملاقات گذاشت ایان وا، از 2013 تا 2017. او با او ادامه داد ریوردیل ،تار چار، ملتن، که او از سال 2018 تا 2021 با او ارتباط داشت.