کایلی جنر عکس های جدید و شیرین پسرش را با تراویس اسکات به اشتراک می گذاردمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/kylie-jenner-shares-sweet-new-pics-of-her-son-with-travis-scott/