کتاب مهمان صوتی هری استایلز و موارد دیگر


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/buzzzz-o-meter-harry-styles-audio-guest-book-and-more/

اگر چه سبک هری تا آ،ین تاریخ برگزاری تور Love on Tour در ماه ژوئیه وارد ایتالیا نخواهد شد، طرفداران می توانند از طریق کتاب مهمان صوتی Fétefone با او همراهی کنند، جایی که دنبال کنندگان فداکار می توانند پیام های شخصی را برای خواننده 28 ساله “Hatermelon Sugar” بگذارند. حتی می تواند یک صفحه از نگران نباش عزیزم کتاب بازیگر را ب،ید و خدمات پیام‌رس، را خودشان ب،ید – با کمتر از 400 دلار.