کریستن بل، آلبوم خانوادگی داکس شپرد با بچه ها: عکس

برای دیدن برخی از زیباترین لحظات خانوادگی بل و شپرد به پایین بروید:
منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/kristen-bell-dax-shepards-family-al،-with-kids-p،tos/

او ادامه داد: “و او می گفت، “ممنون که این را گفتی، مامان، می دانم که استرس داشتی.” و ما به بچه هایمان اجازه دادیم ببینند که چگونه تعارض را حل کنند و این ایده او بود. و اگر واقعاً در مقابل هم بیدار نشویم، فیلمنامه را می‌نویسیم تا آنها را ببینند.»