کریستینا هاک، اسپین آف HGTV جاشوا هال: هر چیزی که باید بدانید

منبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/christina-haack-joshua-halls-hgtv-spinoff-everything-to-know/