کریستین براون، همسر خواهرش، دوباره با 5 دخترش متحد شد: عکس

منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/sister-wives-christine-brown-reunites-with-her-5-daughters-pics/