کفش پاشنه 1000 دلاری مورد علاقه آن هاتاوی و بیشتر

به پیمایش ادامه دهید تا موارد فوق و موارد مورد تایید ستاره های دیگر را ببینید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/buzzz-o-meter-anne-hathaways-favorite-1000-heels-and-more/