کیت آپتون، جاستین ورلندر، دختر را به سریال جهانی بیاورند: عکسمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/pictures/kate-upton-justin-verlander-bring-daughter-to-world-series-pics/