کیت ماکارونی لیمویی Giada De Laurentis و موارد دیگرمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/buzzzz-o-meter-giada-de-laurentiis-lemon-pasta-kit-and-more/