کیم کارداشیان وزن مورد نظر خود را برای مت گالا 2022 اعلام کرد: جزئیاتمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/kim-karda،an-reveals-her-target-weight-for-2022-met-gala-details/