کیم کارداشیان و کانیه وست طلاق را حل و فصل می کنند: جزئیاتمنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/kim-karda،an-and-kanye-west-settle-divorce-details/