کیم کارداشیان کانیه وست را به یاد می آورد که با او صحبت نمی کندمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/kim-karda،an-recalls-kanye-west-not-speaking-to-her/