گری لووکس از Rascal Flatts، جدول زمانی رابطه همسر تارا

برای مشاهده دقیق تر عاشقانه گری و تارا به پایین بروید:


منبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/rascal-flatts-gary-levox-wife-taras-relation،p-timeline/“[Our secret is] خواننده «زندگی یک بزرگراه است» به طور انحصاری گفت که فقط خدا را در مرکز ازدواج خود نگه داریم ما هفتگی در اکتبر 2022. «واقعاً این نکته اصلی است [because] ما می‌تو،م آن را خیلی ،اب کنیم، وقتی فقط سعی کنیم همه چیز را مدیریت کنیم. بنابراین تنها نگه داشتن خدا در مرکز ازدواج ما نقطه لنگر برای ما بوده است.»

خواننده گروه Rascal Flatts و تارا در سال 1999 ازدواج ،د و در ادامه دو دختر به دنیا آمدند. با گذشت بیش از 20 سال از پیوند خود، این زوج هنوز هم به شدت نگران یکدیگر بودند.

ازدواج با موزش! گری لوو، و همسر تارا لوو، (نه ورنون) عاشقانه ای برای آواز خواندن در مورد آن است.