گری لووکس از Rascal Flatts، جدول زمانی رابطه همسر تارامنبع: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/pictures/rascal-flatts-gary-levox-wife-taras-relation،p-timeline/