«گمشده در فضا:» آیا فصل 4 وجود خواهد داشت؟ همه چیز برای دانستنمنبع: https://www.usmagazine.com/entertainment/pictures/lost-in-،e-will-there-be-a-season-4-everything-to-know/